CBME Türkiye Katılımcılarına, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan büyük destek!

 

CBME

 

CBME TÜRKİYE - 36.ULUSLARARASI İSTANBUL ANNE BEBEK ÇOCUK ÜRÜNLERİ FUARI Katılımcılarına,

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan büyük destek!

9 – 12 Ocak 2019 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo Center’da düzenlenecek CBME Türkiye 36. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarımız, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin 2014/4 Sayılı Karar” çerçevesinde metrekare büyüklüğü, uluslararası ziyaretçi sayısı, katılımcı sayısı kriterleri ile sektördeki tek fuar olarak destek kapsamına alındı.

CBME Türkiye Fuarımıza katılan üretici firmalara, yer kirası ve stant konstrüksiyonu harcamaları konusunda teşvikten yararlanabilecekler.

Yurt içi fuar katılımcılarının desteklenmesine ilişkin  Madde 6/A 

(1) Sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlarda; katılımcılar tarafından yer kirası ve stand masrafları için ödenen fatura tutarının % 50’si destek kapsamında katılımcıya ödenir.

(2) Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, 30.000 Türk Lirasını geçemez.

(3) Bir takvim yılında aynı katılımcının bu madde kapsamında destek alabileceği yurt içi fuar katılımlarının sayısı ile yararlanabileceği destek oranı ve azami destek miktarı Bakanlıkça sınırlandırılabilir.

Yurt içi fuar katılımcılarının destek alması için gerekli evraklar 

1)            Katılımcı bilgilerini gösterir tablolar (EK-11)

2)            Katılımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi tarafından imzalanmış destek başvuru dilekçesi. (EK-5B)

3)            Katılımcı ile ilgili güncel bilgileri içeren Ticaret Sicili Gazetesinin fotokopisi

4)            Geçerli tarihli imza sirküleri aslı veya bir örneği

5)            Katılımcıya Kayıtlı Elektronik Posta Adresi ile yapılacak tebligatlara ve destek müracaatına ilişkin ibraz ettiği faturaların (e-fatura dahil) herhangi başka bir İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği veya kamu kurum/kuruluşu nezdinde Karar kapsamında yer alan bir harcama kalemi için kullanılmayacağına ilişkin Beyanname (EK-6)

6)            Katılımcının banka hesap bilgilerini de içerir temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış Taahhütname (EK-7)

7)            Destek kapsamındaki harcamalara ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği ayrıca teşvik edilen faturaların aslı veya bir örneği (e-fatura olması halinde bir örneği yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezlindeki sistemden kontrol edilir), cirolu çek kullanılarak yapılan ödemelerde, ciro silsilesini gösterecek şekilde çekin bir örneği ile çekin tahsil edildiğine dair banka tarafından düzenlenen belge

8)            Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu teşviken; bağlı bulunulan Sanayi veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporunun veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belgenin aslı veya bir örneği (SDŞ, DTSŞ ve üretici imalatçı organizasyonlarından statülerini belirtir belge ibrazı yeterli olup, kapasite raporu ibrazı aranmaz. Katılımcının kapasite raporu almak üzere müracaat ettiğini gösteren belge ibraz etmesi durumunda, başvuru kesinleşene kadar destek müracaat dosyası bekletilecek olup müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde destek başvurusu reddedilecektir.)

9)            Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12.09.2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporunun aslı veya bir örneği veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve Ticaret Odasından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya bir örneği.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.