Seminer ve Workshoplar

Yurt dışı ve yurt içi sektör öncülerinin konuşmacı olacağı konferansta sektörü yakından ilgilendiren konular işleniyor. 

 

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR”
Top